(آرشیو ماه فروردین 1400)

  ثبت ­نام وام­های دانشجویی در کلیه مقاطع (دوره روزانه و شبانه) تا مورخ 1400/2/15 تمدید گردید. دانشجویان محترم که متقاضی دریافت وام­های (کمک هزینه تحصیلی، وام ضروری، شهریه، وام ضروری «رویداد ازدواج»، وام ودیعه مسکن می­ باشند) چنانچه تاکنون موفق به ثبت ­نام ...
شنبه، 21 فروردین 1400 - 11:02